Konferens 13-14 oktober 2020

Att arbeta systematiskt med informationshantering. 09.40-10.20

EU Institutionernas arkiv – öppenhet, dataskydd och digitalisering

Direkt: Livesändning

Erfarenheter från nationell experttjänstgöring vid EU-domstolen i Luxemburg. Mats Burell har uppdrag som utsänd nationell expert och specialist på arkivfrågor (arkivarie) vid EU-domstolen i Luxemburg

Direkt: Livesändning

Erfarenheter från nationell experttjänstgöring vid EU-domstolen i Luxemburg. Mats Burell har uppdrag som utsänd nationell expert och specialist på arkivfrågor (arkivarie) vid EU-domstolen i Luxemburg under sex månader från den 1 september. Placeringen är vid  domstolens kommunikationssekretariat, enheten för tillgång till handlingar.

Här en länk till domstolens svenskspråkiga webbplats.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/

Mats är en av författarna till den nya läroboken Information i verksamhet och arkiv. Boken kan köpas här.

Mats Burell, ämnesråd, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Mats Burell

 

 

 

 

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 10.40-11.20

Informationshantering hos MSB

Direkt: Livesändning

En verksamhetsarkitektur som samlat presenterar processer, system och informationshanteringsplan. MSB:s verksamhetsarkitektur skapar ordning och reda bland myndighetens samlade information. Genom att koppla ihop verksamhetsprocesser, informationshanteringsplan,

Direkt: Livesändning

En verksamhetsarkitektur som samlat presenterar processer, system och informationshanteringsplan. MSB:s verksamhetsarkitektur skapar ordning och reda bland myndighetens samlade information. Genom att koppla ihop verksamhetsprocesser, informationshanteringsplan, IT-förvaltning och organisation skapas en sammanhängande bild av hur arbetssätt, information och system samverkar. 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Sara Leion, verksamhetsutvecklare, och Emma Toftgård, arkivarie, avdelningen för verksamhetsstöd, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 11.20-12.00

Hur tillämpas ISO 30300 serien i Danmark och Norge

Direkt: Livesändning 

Exempel på mätning av mognad i informationshanteringen och arbete med benchmark baserat på ISO 30300 serien. Information har blivit strategiskt viktigt ”det nya guldet”. Bakgrunden

Direkt: Livesändning 

Exempel på mätning av mognad i informationshanteringen och arbete med benchmark baserat på ISO 30300 serien. Information har blivit strategiskt viktigt ”det nya guldet”. Bakgrunden är bland annat stigande informationsvolymer, ineffektiva processer och arbetssätt. Samtidigt har GDPR gett ett ökat fokus på alla former av information och informationens hela livscykel inklusive gallring. Alltfler visar intresse för Ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI). 

Tine Weirsøe, direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Tine Weirsøe, direktør, Scandinavian Information Audit

 

 

 

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 13.00-13.40

Ledningssystem för verksamhetsinformation – vad är nyttan med det?

Direkt: Livesändning

Under drygt ett år har Energimyndigheten arbetat med att införa ett ledningssystem baserat på ISO-standarden 30300. Energimyndigheten berättar om arbetet och vilka vinster de

Direkt: Livesändning

Under drygt ett år har Energimyndigheten arbetat med att införa ett ledningssystem baserat på ISO-standarden 30300. Energimyndigheten berättar om arbetet och vilka vinster de hoppas få genom ledningssystemet.

Nils Mossberg, arkivarie, Energimyndigheten

 

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 13.40-14.20

Content Services hos PostNord – Informationshantering som tjänst

Direkt: Livesändning

Nya och moderna arbetssätt är en förutsättning för vår transformation, och implementeras med stöd av Office 365 (Teams och informations-, hubsiter etc). I Content

Direkt: Livesändning

Nya och moderna arbetssätt är en förutsättning för vår transformation, och implementeras med stöd av Office 365 (Teams och informations-, hubsiter etc). I Content Services som tjänst inkluderar vi automatiserade flöden, labels, metadata.. Julia Norebring, ECM-manager, PostNord om utmaningar och framgångar i jakten på synergier, att slå två flugor i en smäll; verksamhetsbehov, compliance by design (GDPR och ISO 9001).

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Julia Norebring, ECM-manager, PostNord

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 15.40-16.20

Människors metadata och maskinernas mani

Direkt: Livesändning

Att kategorisera och etikettera världen hjälper oss att förstå den bättre. Men denna metadata kan samtidigt leda till att människor spåras, förföljs och trakasseras. Med

Direkt: Livesändning

Att kategorisera och etikettera världen hjälper oss att förstå den bättre. Men denna metadata kan samtidigt leda till att människor spåras, förföljs och trakasseras. Med exempel från såväl krig som moderna dejting-appar visar på riskerna och hur vi kan minimera negativ påverkan.

Per Axbom, kommunikationsvetare, Axbom Innovation AB

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 15.20-16.00

Informationshantering hos Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens verksamhet baseras på att aktivt skaffa information som kan förebygga brott mot Sveriges säkerhet. Den stora mängden information som samlas in innebär höga krav

Säkerhetspolisens verksamhet baseras på att aktivt skaffa information som kan förebygga brott mot Sveriges säkerhet. Den stora mängden information som samlas in innebär höga krav på en god informationshantering där majoriteten av handlingarna omfattas av sekretess. Hur sker informationshanteringen i en verksamhet med mycket integritetskänslig information och som samtidigt försöker vara så öppen som möjligt.

arkivarie, Säkerhetspolisen

 

Läs hela
Att arbeta systematiskt med informationshantering. 10.20-11.10

Hur motverkas s.k. Funktionell dumhet?

Direkt: Livesändning

Ofta finns policies, rutiner och praktiker för att det ser bra ut, det är formellt korrekt och organisationen ”gör som alla andra”. Personal svarar

Direkt: Livesändning

Ofta finns policies, rutiner och praktiker för att det ser bra ut, det är formellt korrekt och organisationen ”gör som alla andra”. Personal svarar ofta med att anpassa sig men det förstärker då en dåligt fungerande organisationer. -Hur kan vi motverka fördumning i organisationer?

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Mats Alvesson, professor i organisation och ledning ekonomihögskolan, Lunds universitet

 

Läs hela