Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 11.20-12.00
Tema: Digitalt bevarande

Att prova öppen källkod för e-arkivering

Går det att arkivera en digital samtid med begränsade resurser? Kan en lösning vara att använda sig av öppen källkod? Som ett av de första arkiven inom den enskilda sektorn arbetar Arkiv Sörmland med en e-arkivlösning baserad på öppen källkod. I e-arkivet kan såväl digitaliserade som digitalt födda handlingar som e-post, webbplatser och social media bevaras digitalt. Detta är av yttersta vikt, för vi skall inte glömma bort att vår nutid är morgondagens historia. För att inte få stora hål i historieskrivningen måste vi se till att även samhällets minnesbanker, arkiven, fullt ut blir en del av den digitala revolutionen.

I dagsläget har enskilda arkiv i stort inga möjligheter att ta emot och långtidsbevara digitala handlingar, och som vi alla vet är det knappast möjligt att spara det papperslösa kontoret i en arkivbox. För det krävs det andra lösningar. Arkiv Sörmland kommer under denna presentation att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera de för- och nackdelar som identifierats under projektets gång.

Theo Erbenius, projektledare, Arkiv Sörmland