Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 1 (Live). 13.00-13.40
Tema: Att arbeta systematiskt med informationshantering

Ledningssystem för verksamhetsinformation – vad är nyttan med det?

Direkt: Livesändning

Under drygt ett år har Energimyndigheten arbetat med att införa ett ledningssystem baserat på ISO-standarden 30300. Energimyndigheten berättar om arbetet och vilka vinster de hoppas få genom ledningssystemet.

Nils Mossberg, arkivarie, Energimyndigheten