Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 15.20-16.00
Tema: Att arbeta systematiskt med informationshantering

Informationshantering hos Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens verksamhet baseras på att aktivt skaffa information som kan förebygga brott mot Sveriges säkerhet. Den stora mängden information som samlas in innebär höga krav på en god informationshantering där majoriteten av handlingarna omfattas av sekretess. Hur sker informationshanteringen i en verksamhet med mycket integritetskänslig information och som samtidigt försöker vara så öppen som möjligt.

arkivarie, Säkerhetspolisen