Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 1 (Live). 10.40-11.20
Tema: Att arbeta systematiskt med informationshantering

Informationshantering hos MSB

Direkt: Livesändning

En verksamhetsarkitektur som samlat presenterar processer, system och informationshanteringsplan. MSB:s verksamhetsarkitektur skapar ordning och reda bland myndighetens samlade information. Genom att koppla ihop verksamhetsprocesser, informationshanteringsplan, IT-förvaltning och organisation skapas en sammanhängande bild av hur arbetssätt, information och system samverkar. 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Sara Leion, verksamhetsutvecklare, och Emma Toftgård, arkivarie, avdelningen för verksamhetsstöd, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap