Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 1 (Live). 09.40-10.20
Tema: Att arbeta systematiskt med informationshantering

EU Institutionernas arkiv – öppenhet, dataskydd och digitalisering

Direkt: Livesändning

Erfarenheter från nationell experttjänstgöring vid EU-domstolen i Luxemburg. Mats Burell har uppdrag som utsänd nationell expert och specialist på arkivfrågor (arkivarie) vid EU-domstolen i Luxemburg under sex månader från den 1 september. Placeringen är vid  domstolens kommunikationssekretariat, enheten för tillgång till handlingar.

Här en länk till domstolens svenskspråkiga webbplats.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/

Mats är en av författarna till den nya läroboken Information i verksamhet och arkiv. Boken kan köpas här.

Mats Burell, ämnesråd, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Mats Burell