Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 11.15-12.00
Tema: Arkivredovisning och förvaringsenheter

Vad är FGS Arkivredovisning?

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

  • Hur förvaltar Riksarkivet framtagen FGS?
  • Vad ska man tänka på vid upphandling och utveckling av arkivredovisningssystem?

Jan Aspenfjäll, utredare och teknisk rådgivare, Riksarkivet