Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 13.35-14.15
Tema: E-förvaltning

Samverkan vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 2)

Utveckling och förvaltning av den sammansatta bastjänsten för ekonomiskt bistånd. En nationell elektronisk tjänst som gör det enklare för handläggaren att fatta beslut om ekonomiskt bistånd.

Markus Bill, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan och Annika Londono, förändringsledare, SKL