Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 09.40-10.20
Tema: E-förvaltning

Riksarkivets roll i informationsförvaltningen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med öppna data i Sverige? Drivkrafterna, utmaningar och möjligheter?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet