Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 09.30-09.35

Moderator presenterar sig

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet