Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 09.35-10.15
Tema: Dataskyddsförordningen

Hur vi säkerställer sekretess och dataskydd i e-arkivtjänsten

Wallenbergsalen

Den skärpta regleringen i GDPR och förväntningarna på tjänsten innebär att e-arkivtjänsten hos Statens servicecenter måste uppfylla högt ställda krav på informationssäkerhet.

Gustaf Johnssén, chefsjurist, Statens servicecenter

Det gäller konkreta funktionskrav, avtal och organisatoriska lösningar, som möjliggör transparens och granskning av processen. Frågor om integritet, sekretess och säkerhet blir allt viktigare för företag, kommuner och myndigheter.

Gustaf har under flera år arbetat med frågor som rör rättsliga aspekter på styrning och ledning av statlig förvaltning, särskilt utveckling och styrning av e-förvaltning. Detta berör centrala förvaltningsrättsliga frågor, till exempel offentlighet och sekretess samt teknisk standardisering. Han har även ansvarat för genomförandet av PSI-direktivet i svensk rätt.

Han har arbetat vid bland annat Regeringskansliet (Socialdepartementet), Statskontoret, Riksarkivet, Skatteverket och Finansdepartementet, som kanslichef för Nämnden för elektronisk förvaltning samt som sekreterare i flera offentliga utredningar.