Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 10.50-11.30
Tema: Dataskyddsförordningen

Hur vi förbereder oss för dataskyddsförordningen – Leksands kommun

Wallenbergsalen

  • Att få verksamheterna med på tåget
  • Så gick det till med utbildningsinsatsen
  • Därför är dataskyddsförordningsarbetet en katalysator för utveckling

Andrew Tutt Wixner, arkivarie, Leksands kommun