Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 2. 13.45-14.30
Tema: Spår Hållbar informationsförsörjning

FGS ur användarperspektiv

Konferensrum: Stora Världen

Vad är en FGS och hur ansluter man det till ett system?

Bosse Johansson