Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 15.35-16.15
Tema: E-förvaltning

FGS, Status i Sverige och andra länder

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för strukturering av information; hur ser det ut just nu i Sverige samt utomlands.

Karin Bredenberg, funktionsansvarig för FGS-funktionen, Riksarkivet

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS) för strukturering av information är ett koncept som nu spridit sig utanför Sverige gränser. Dagens presentation belyser vad som hänt fram till dags dato här hemma i Sverige med FGS men också vad som sker internationellt med Common Specifikations (CS), Europa motsvarigheten till just FGS. Vad som är på gång i flera internationella standardiseringsgrupper just nu kommer också att kort beskrivas.

Karin Bredenberg, Riksarkivet arbetar som funktionsansvarig för FGS-funktionen vid Riksarkivet och är även medlem i flera av de standardiseringsgrupper som finns för utbytesformat inom det berörda området.

Hennes utbildningsbakgrund består av två ingenjörsutbildningar och hon har arbetat i 11 år med arkivfrågor och standardisering.

Läs mer om om Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS):

FGS-funktionens webbsidor