Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 14.15-14.55
Tema: Miscellaneous

Dokumenthanteringssystem i Alfresco

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Erfarenheter av arbete med att införa Alfresco community för dokumenthantering

Lisa Hammar, projektledare och Åsa Magnusson, beställare, SMHI