Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 08.50-09.30
Tema: Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen – en överblick

Wallenbergsalen

  • Förändringar som påverkar din verksamhet
  • Särskilt om arkiv
  • Hur kan man förbereda sig?

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist, PrivacyLine

Dataskyddsutredningen presenterar sitt förslag till kompletterande svensk dataskyddslag den 12 maj. Läs pressmeddelande från Regeringskansliet.