Rutiner för ett gemensamt registratur vid sammanslagning av myndigheter

Fallstudie vid konferensen Informationsförvaltning 2015

Eva Lupin från Bra Arkiv och Susanne Lager från Universitets- och högskolerådet (UHR) medverkar på FAI:s konferens och presenterar arbetet de gjorde med att ta fram gemensamma rutiner och arbetssätt för en ny myndighet. När Bra arkiv kom in på UHR hade tre myndigheter – Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret och Högskoleverket – nyligen slagits samman till en. Till en början jobbade registratorerna i flera olika system, och med liknade uppgifter fast på olika inarbetade sätt. Det blev Bra arkivs uppgift att tillsammans med UHR:s arkiv och registratur ensa registreringen av handlingar och hitta gemensamma rutiner för personalen för att komma ikapp med den registreringen som släpade efter på grund av sammanslagningen. 

BraArkiv_MG_17261-e1418659789761