En gemensam e-arkivtjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning

Konferensen Informationsförvaltning 2015

Cia Jarehov, projektledare vid Statens servicecenter medverkar på FAI:s konferens och berättar om fas två i i arbetet med e-arkivtjänsten för statliga myndigheter. Delrapporten från fas 1 lämnades till näringsdepartementet 26 februari. Rapporten innehåller en tidplan där e-arkivtjänsten bör kunna vara på plats hösten 2016.

  • Samverkan kring gemensam lösning
  • Stordriftsfördelar och standardisering
  • Stödtjänster för e-arkivering

#e-arkiv #e-förvaltning

ciajarehov2-9f04dc2810068e64d950ba8d23c9554e-156x160