Den professionella administratörens återkomst på Ericsson

Konferensen Informationsförvaltning 2015

Ericsson har under de senaste åren ökat fokuset på intern administration i syfte att göra den mer synlig och värdeskapande. Genom att skapa en organisation för administrativa tjänster och satsa på professionella administratörer har man lyckats lyfta administrationen och göra något bra av den.

Samtal om ond eller god byråkrati på FAI:s konferens 20-21 oktober.

Emma Ruuth, Head of Business Excellence and Local Administration Services, Ericsson AB

2b0310d