Möjligheter med en helhetssyn på dokumenthanteringen

Kerstin Svensson, dokumentstrateg vid Region Skåne medverkar på FAI:s konferens och berättar om möjligheterna med en helhetssyn på dokumenthanteringen. 

1086cca

Länk till tidigare presentation vid FALK-konferensen

#dokumenthantering 

Skärmavbild 2015-05-03 kl. 08.18.04