Konsten att säga nej

Konferensen Informationsförvaltning 2015

Inspirationsföreläsning om konsten att säga nej – frigör tid, jobba smartare och bli effektivare. Bli inspirerad vid FAI:s konferens 20-21 oktober.

Petra Brask är en hyllad och efterfrågad effektivitetsexpert med över 20 års erfarenhet och en av programledarna för SVT1:s Tidsjakten. Hon har utbildat chefer och medarbetare i olika organisationer, allt från FN till Coca Cola. Hon tycker det är en mänsklig rättighet att nå önskade resultat samtidigt som du har tid och energi över till resten av ditt liv. 

#effektivitet #inspiration #prioritera #planering #gördetnu #tid

Följ Petra på Twitter @PetraBrask

425658591