Internationell utblick – Få full kontroll över standardiserade filformat för långtidsbevarande, EU-projektet Preforma

Konferensen Informationsförvaltning 2015

Börje Justrell, projektkoordinator och Magnus Geber, delprojektledare medverkar på FAI:s konferens 20-21 oktober och ger oss en internationell utblick om EU-projektet Preforma och strategier för bevarandeformat.

  • När kommer verktygen?
  • Hur kan man delta i projektet via dess nätverk?

#Preforma #Digitalpreservation

Lyssna till radioprogrammet Vetandets värld från 28 november  – Så framtidssäkras digital information

 

slider_01