Kommunalförbundet Sydarkivera

Konferensen Informationsförvaltning 2015

Elin Jonsson, bevarandestrateg och Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie medverkar på FAI:s konferens och berättar om en gemensam arkivorganisation för kommunerna i Kronoberg och Blekinge.

  • Råd och stöd, tillsyn samt urval för bevarande och gallring
  • Samordning av leverans-/avställningsprojekt
  • Gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande

Följ Sydarkivera på Twitter @Sydarkivera

#kommuner #sydarkivera #arkiv #earkiv

 

10425449_785439304854518_6330209251648324867_n