Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 13.40-14.20
Tema: Öppen data

Vad är Öppna data, vad säger lagen och hur långt har Sverige kommit?

Hur långt har vi kommit i Sverige och hur ser det nationella stödet ut för att beskriva och samla in information om öppna data samt hantering av stödjande specifikationer och begrepp.

Matthias Palmér, Chief Technology Officer, MetaSolutions AB