Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 13.00-13.40
Tema: Öppen data

Digitalt informationsutbyte i samhället

Två regeringsuppdrag kring möjligheterna till ett säkert, effektiv och standardiserat sätt att utbyta grunddata mellan organisationer.

-Vilka är möjligheter och hinder för att skapa en gemensam digital infrastruktur?

-Vilka typer av information (grunddata) rör det sig om och hur görs den både korrekt och tillgänglig?

Regeringen har gett ett antal myndigheter två regeringsuppdrag. Regeringsuppdragen säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn Förenklat handlar uppdragen om att grunddata ska vara korrekt och tillgängligt samt att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer. Det vi har gjort i uppdragen är att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam digital infrastruktur där vi kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt. Vi har även tittat på vilken typ av information (grunddata) som ska färdas i den digitala infrastrukturen och hur vi gör den korrekt och tillgänglig

Daniel Antonsson, strateg, DIGG