Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 08.40-09.20

Informationen i centrum – från skapande till bevarande

Wenströmsalen

Nya krav ökar behoven av informationshantering och kompetens i organisationer

Hur ska man tänka inför val av systemstöd ?

Nya trender förändrar arkivariens roll gentemot verksamhet och IT

 

 

 

 

 

 

 

Per-Thomas Lindberg, ECM konsult, Knowit