Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 13.50-14.30

Forskningsdata – en utmaning inom lärosätenas informationshantering

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Forskningen vid våra universitet och högskolor genererar mängder av information. Information som måste kunna delas med andra forskningsprojekt, tillgängliggöras, lagras och bevaras över tid på ett säkert sätt. Detta kräver en infrastruktur som många lärosäten idag saknar resurser och kompetens för att bygga upp. För att hantera denna utmaning krävs ett samarbete mellan olika organisationer, avdelningar och kompetenser för att skapa en helhetssyn och för att konstruera fungerande lösningar. Stockholms universitet arbetar för att skapa enhetliga och gärna nationella lösningar med forskaren i fokus.

Margareta Ödmark, IT-arkivarie, Stockholms universitet