Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 08.40-09.20
Tema: Arkivutredningen

Arkivutredningen en lägesrapport

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie