Konferens 2022

Dag 2. 09.00-09.10

Moderator inleder dagen

Läs hela
Dag 2. 09.10-09.50

En god förvaltning undviker inlåsning genom öppna format

Att upprätthålla en god långsiktig förvaltning av elektroniska 
handlingar ställer krav på utveckling och nyttjande av öppna format som 
tillhandahålls under villkor som möjliggör implementation

Att upprätthålla en god långsiktig förvaltning av elektroniska 
handlingar ställer krav på utveckling och nyttjande av öppna format som 
tillhandahålls under villkor som möjliggör implementation i öppen 
programvara. Det finns en rad aspekter att beakta vid utveckling och 
anskaffning av olika IT-lösningar som på olika sätt påverkar 
förutsättningarna för en god förvaltning. Många organisationer ställer 
krav på användning av olämpliga patentbelastade format som orsakar olika 
typer av inlåsningseffekter och hinder för en långsiktigt god 
förvaltning av organisationens handlingar. Utifrån aktuell forskning 
presenteras aktuella utmaningar och ett antal konkreta rekommendationer 
som kan vägleda beslutsfattare att undvika vanligt förekommande 
fallgropar vid anskaffning och utveckling av olika IT-lösningar.

Professor Björn Lundell (Ph.D.) är professor i datavetenskap och ledare 
för forskningsgruppen Software Systems vid Högskolan i Skövde. Prof. 
Lundell har publicerat resultat i olika fora under lång tid som 
adresserat fundamentala utmaningar relaterat olika typer av 
inlåsningseffekter, interoperabilitet, samt långa livscykler för 
elektroniska handlingar samt programvara. Forskningen har adresserat 
anskaffning, utveckling och nyttjande av olika format samt dess relation 
till implementation i programvara. Flera projekt har genomförts i 
samverkan med såväl företag som offentliga organisationer.

Läs hela
Dag 2. 10.00-10.50

Strategi för e-arkivering – Försäkringskassans framtida e-arkiv – Projektet som tog en omväg

Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för att kravställa och upphandla en standard- produkt för e-arkiv (COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet att

Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för att kravställa och upphandla en standard- produkt för e-arkiv (COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet att införskaffa en e-arkivslösning baserad på öppen källkod. Nu delar de med sig om sin resa i vägvalet.

Gert Ytterby, verksamhetsutvecklare, och Kajsa Mattsson, arkivarie, Försäkringskassan

 

 

 

Läs hela
Dag 2. 10.40-11.00

Förmiddagspaus

Läs hela
Dag 2. 11.00-11.40

Specifikationer i det vilda

Specifikationer gör det möjligt att utveckla lösningar för att enklare flytta data. Lever och frodas FGS paketstruktur och ärendehantering hos våra medlemmars systemleverantörer?
Vilka möjligheter ser

Specifikationer gör det möjligt att utveckla lösningar för att enklare flytta data. Lever och frodas FGS paketstruktur och ärendehantering hos våra medlemmars systemleverantörer?
Vilka möjligheter ser vi framöver med Europeiska CSIP och CITS?

Karin Bredenberg, metadatastrateg samt ord- förande i DILCIS Board, Elin Jonsson, bevarandestrateg, Kommunalförbundet Sydarkivera

Läs hela
Dag 2. 11.50-12.30

Från enskilt e-arkiv till e-arkivcentrum

I Sverige ligger vi generellt efter med digitisering och tillgängliggörande av kultursektorn. I den enskilda sektorn finns det ytterst få e-arkivlösningar. 2017 inleddes arbetet med

I Sverige ligger vi generellt efter med digitisering och tillgängliggörande av kultursektorn. I den enskilda sektorn finns det ytterst få e-arkivlösningar. 2017 inleddes arbetet med Enskilda e-arkivet, ett samarbete mellan flera arkivinstitutioner i den enskilda sektorn, som gick ut på att genom open source skapa ett gemensamt e-arkiv.

Annika Bergsland, arkivchef och David Johansson, E-arkivarie & projektledare E-arkivportalen, Arkiv Sörmland

 

 

Läs hela
Dag 2. 12.30-13.30

Lunchpaus

Läs hela
Dag 2. 13.30-15.00

Händelsedrivet bevarande från strategi till praktik

Erfarenheter från ett långsiktigt samarbete mellan enterprise arkitektur och arkiv med strategier för att säkerställa ett informationscentriskt bevarande av information.

Johan Planmo, enterprise arkitekt vid IT-enheten

Erfarenheter från ett långsiktigt samarbete mellan enterprise arkitektur och arkiv med strategier för att säkerställa ett informationscentriskt bevarande av information.

Johan Planmo, enterprise arkitekt vid IT-enheten och Anna Danielsson, utvecklingsledare vid sektionen för arkiv och registratur, Göteborgs universitet

Läs hela
Dag 2. 15.00-15.20

Eftermiddagspaus

Läs hela
Dag 2. 15.20-16.00

Archiving by design – Inbäddad arkivering

Inbyggd arkivering är ett användarorienterat förhålln- ingssätt till hur offentlig förvaltning kan ta hand om dokumentation i en digital tidsålder. En uppsättning av standardiserade krav

Inbyggd arkivering är ett användarorienterat förhålln- ingssätt till hur offentlig förvaltning kan ta hand om dokumentation i en digital tidsålder. En uppsättning av standardiserade krav för arkivering av elektroniskt född information. I Norge testar ett antal myndigheter konceptet och vi får ta del av några av erfarenheterna.

Espen Sjøvoll, director, Riksarkivet i Norge

Läs hela
Dag 2. 16.10-16.50

Digisam:s vägledning till digitalt bevarande

2021 färdigställdes Digisams Vägledning till digitalt bevarande. Vägledningen förklarar hur det digitala kulturarvet tas med in i framtiden. Den är uppbyggd kring ett antal teman

2021 färdigställdes Digisams Vägledning till digitalt bevarande. Vägledningen förklarar hur det digitala kulturarvet tas med in i framtiden. Den är uppbyggd kring ett antal teman som är centrala i arbetet med digitalt bevarande och tar bland annat upp regelverk, bevarandefaser, OAIS-modellen och bevarandeformat.

Maria Jonsson, e-arkivarie, Riksantikvarieämbetet

Läs hela
Dag 2. 16.50-17.00

Moderator avrundar konferensen

Läs hela