Konferens 2022

Elektroniskt bevarande. 10.00-10.50

Strategi för e-arkivering – Försäkringskassans framtida e-arkiv – Projektet som tog en omväg

Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för att kravställa och upphandla en standard- produkt för e-arkiv (COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet att

Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för att kravställa och upphandla en standard- produkt för e-arkiv (COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet att införskaffa en e-arkivslösning baserad på öppen källkod. Nu delar de med sig om sin resa i vägvalet.

Gert Ytterby, verksamhetsutvecklare, och Kajsa Mattsson, arkivarie, Försäkringskassan

 

 

 

Läs hela
Elektroniskt bevarande. 13.30-15.00

Händelsedrivet bevarande från strategi till praktik

Erfarenheter från ett långsiktigt samarbete mellan enterprise arkitektur och arkiv med strategier för att säkerställa ett informationscentriskt bevarande av information.

Johan Planmo, enterprise arkitekt vid IT-enheten

Erfarenheter från ett långsiktigt samarbete mellan enterprise arkitektur och arkiv med strategier för att säkerställa ett informationscentriskt bevarande av information.

Johan Planmo, enterprise arkitekt vid IT-enheten och Anna Danielsson, utvecklingsledare vid sektionen för arkiv och registratur, Göteborgs universitet

Läs hela
Elektroniskt bevarande. 15.20-16.00

Archiving by design – Inbäddad arkivering

Inbyggd arkivering är ett användarorienterat förhålln- ingssätt till hur offentlig förvaltning kan ta hand om dokumentation i en digital tidsålder. En uppsättning av standardiserade krav

Inbyggd arkivering är ett användarorienterat förhålln- ingssätt till hur offentlig förvaltning kan ta hand om dokumentation i en digital tidsålder. En uppsättning av standardiserade krav för arkivering av elektroniskt född information. I Norge testar ett antal myndigheter konceptet och vi får ta del av några av erfarenheterna.

Espen Sjøvoll, director, Riksarkivet i Norge

Läs hela
Elektroniskt bevarande. 16.10-16.50

Digisam:s vägledning till digitalt bevarande

2021 färdigställdes Digisams Vägledning till digitalt bevarande. Vägledningen förklarar hur det digitala kulturarvet tas med in i framtiden. Den är uppbyggd kring ett antal teman

2021 färdigställdes Digisams Vägledning till digitalt bevarande. Vägledningen förklarar hur det digitala kulturarvet tas med in i framtiden. Den är uppbyggd kring ett antal teman som är centrala i arbetet med digitalt bevarande och tar bland annat upp regelverk, bevarandefaser, OAIS-modellen och bevarandeformat.

Maria Jonsson, e-arkivarie, Riksantikvarieämbetet

Läs hela