Konferens 2022

2022, Dag 2. 11.50-12.30
Tema: 2022, Tredje generationens e-arkiv

Från enskilt e-arkiv till e-arkivcentrum

I Sverige ligger vi generellt efter med digitisering och tillgängliggörande av kultursektorn. I den enskilda sektorn finns det ytterst få e-arkivlösningar. 2017 inleddes arbetet med Enskilda e-arkivet, ett samarbete mellan flera arkivinstitutioner i den enskilda sektorn, som gick ut på att genom open source skapa ett gemensamt e-arkiv.

Annika Bergsland, arkivchef och David Johansson, E-arkivarie & projektledare E-arkivportalen, Arkiv Sörmland