Konferens 2022

Praktikfall. 16.20-17.00

Digital Earth Sweden

Rymdstyrelsen arbetar tillsammans med RISE för att utveckla ett nationellt mark- segment för att hantera rymddata från i första hand det europeiska Copernicusprogrammat. Målsättningen är

Rymdstyrelsen arbetar tillsammans med RISE för att utveckla ett nationellt mark- segment för att hantera rymddata från i första hand det europeiska Copernicusprogrammat. Målsättningen är att tillgängliggöra data, verktyg och beräkningskapacitet på samma ställe och i en miljö uppbyggt med öppen källkod.

Tobias Edman, Innovationschef, Rymdstyrelsen

Läs hela