Konferens 2022

2022, Dag 1. 16.20-17.00
Tema: 2022, Praktikfall

Digital Earth Sweden

Rymdstyrelsen arbetar tillsammans med RISE för att utveckla ett nationellt mark- segment för att hantera rymddata från i första hand det europeiska Copernicusprogrammat. Målsättningen är att tillgängliggöra data, verktyg och beräkningskapacitet på samma ställe och i en miljö uppbyggt med öppen källkod.

Tobias Edman, Innovationschef, Rymdstyrelsen