Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 2 (Live). 11.50-12.30
Tema: Offentlighet och sekretess

Diarieföring som förändringsmetod

Direkt: Livesändning

Diarieföring som förändringsmetod. Skatteverkets resa mot digitala diarieakter. En gemensam diarietjänst för alla verksamhetssystem. Nya roller, nytt ansvar, gamla utmaningar. Integration som nyckel till framgång.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Daniel Höffker, verksamhetsutvecklare inom informationshantering, Skatteverket