Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 2 (Live). 13.30-15.00
Tema: Offentlighet och sekretess

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Direkt: Livesändning

Vilka typer av rättshaveristiskt beteende behöver vi kunna bemöta inom offentlig verksamhet? Föreläsningen belyser frågor ur både ett psykologiskt respektive juridiskt perspektiv.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Niklas Gustavsson, författare med yrkeserfarenhet som verksarkivarie

Jakob Carlander, medförfattare och leg psykoterapeut, LJ Carlander AB

Jakob Carlander

FOTO:GÖRAN BILLESON