Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 1 (Live). 09.00-09.10
Tema: 2020

Moderator öppnar konferensen

Moderator: Erik Fichtelius

Erik Fichtelius är författare och journalist med 50 år inom public service. Ekot, Aktuellt och UR. Hedersdoktor i medie- och kommunikations-vetenskap och tidigare gästprofessor i journalistik. Två gånger vinnare av stora journalistpriset. De senaste åren har Erik  på KBs och regeringens uppdrag utrett en nationell biblioteksstrategi.