Konferens 11-12 oktober 2023

E-underskrifter. 13.30-14.10

Skatteverkets tjänst ”Skriv under digitalt”

En ny och återanvändbar lösning för e-underskrift av handlingar, som kan komma från olika e-tjänster, avse olika huvudmän och även möjliggöra underskrift av

En ny och återanvändbar lösning för e-underskrift av handlingar, som kan komma från olika e-tjänster, avse olika huvudmän och även möjliggöra underskrift av flera personer.

Jon Fleck, systemarkitekt applikationssäkerhet, Skatteverket Robert Malm, Product Manager applikationssäkerhet, Skatteverket

Läs hela
E-underskrifter. 15.20-16.00

Betrodda tjänster för e-underskrifter

En allmän introduktion till vad som är betrodda tjänster för e-underskrifter och vad man ska tänka på kring val och användning av tjänst.

En allmän introduktion till vad som är betrodda tjänster för e-underskrifter och vad man ska tänka på kring val och användning av tjänst.

Emma Wirf, jurist, Post- och telestyrelsen

Läs hela