Konferens 11-12 oktober 2023

Dag 2. 15.20-16.00
Tema: E-underskrifter

Betrodda tjänster för e-underskrifter

En allmän introduktion till vad som är betrodda tjänster för e-underskrifter och vad man ska tänka på kring val och användning av tjänst.

Emma Wirf, jurist, Post- och telestyrelsen