Om Torbjörn Hörnfeldt

1957-2015

”Enhetschef Torbjörn Hörnfeldt vid Riksarkivet har avlidit 58 år gammal efter en kortare tids sjukdom. Han föddes i Vindeln, Västerbotten, men bodde sina första levnadsår i Hammarstrand, Jämtland och flyttade därefter till Surahammar, Västmanland. Efter avslutad gymnasieutbildning läste han syutemvetenskaplig linje vid Uppsala universitet och arbetade även som lärare vid institutionen för ADB och datalogi. 

1988 anställdes Torbjörn i Riksarkivet och kom tidigt att arbeta med utvecklingen av Riksarkivets generella föreskrifter inför arkivlagens ikraftträdande 1990. En viktig uppgift för Riksarkivet är att utarbeta föreskrifter för arkivhanteringen; denna uppgift blev också central för Torbjörn och han blev ett känt namn ute på myndigheterna i normerings- och e-frågor.

När Torbjörn först kom till Riksarkivet var föreställningen hos de flesta arkivarier tämligen vag om hur informationssamhället och den spirande digitala utvecklingen skulle komma att påverka såväl Riksarkivet, arkivväsendet, som arkivarieprofessionen i stort. Torbjörn kom med nya kunskaper och insikter som bidrog till att öppna upp området även för arkivarien i gemen.

Hans skarpa analysförmåga gjorde honom till en problemlösare som kunde skära rakt igenom ett problem och snabbt se saker som andra inte såg. De sista åren var han en uppskattad chef för utvecklings- och e-förvaltningsenheten. 

Som Riksarkivets representant har Torbjörn deltagit i många arbetsgrupper och utredningar, bl.a. under senare tid i Informationshanteringsutredningen. Han har haft betydelse för och påverkat många av de vägval som kännetecknat de senaste decenniernas förvaltningsutveckling. 

Torbjörn hade många vänner i Riksarkivet som uppskattade hans träffsäkra kommentarer, goda personanalyser och lågmälda humor. Han var en omtänksam människa som lämnar ett stort tomrum efter sig.”

Björn Jordell, tidigare riksarkivarie och Britt-Marie Östholm, tidigare divisionschef, Riksarkivet

(Text hämtad från artikel i Nordisk Arkivnyt nr 2 2016)