Anvisningar för ansökan om stipendium

Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings stipendium delas ut för att främja en medlems yrkesmässiga utveckling samt vara till nytta för föreningens verksamhet och syfte och på så sätt främja utveckling och kompetens hos arkivföreningens medlemmar.

1. Ansökan om stipendium ska innefatta följande information.

  • Vad stipendiet ska användas för, exempelvis utbildning, studiebesök, publicering av artikel eller innan aktivitet?
  • Vilket resultat sökanden förväntar sig av aktiviteten?
  • Var när och hur resultatet är avsett att presenteras?
  • Äskat belopp?
  • Tidpunkt/period för aktiviteten?
  • Den sökandes kontaktuppgifter 

2. Ansökan, utformad i enlighet med anvisningarna ovan, skickas i digital form  till

 FAI, FÖRENINGEN FÖR ARKIV & INFORMATIONSFÖRVALTNING

info@fai.nu

Tel kansli 08-121 513 21