Konferens 11-12 oktober 2023

Dag 2. 11.00-11.40
Tema: På väg mot en samlad informationsredovisning

Samlad informationshantering på Kemikalieinspektionen ur tre olika perspektiv

Hur vi använder klassificeringsstrukturen som en röd tråd för en levande informationskartläggning. Vi säkerställer att handlingstyperna är korrekt och konsekvent taggade med relevanta metadata som tar hänsyn till informationshanteringsplan, informationsklassning och personuppgiftsbehandlingsregister.

Therese Nykvist, arkivarie och David Leidenborg, enhetschef arkiv och registratur, Kemikalieinspektionen