Konferens 11-12 oktober 2023

Dag 1. 15.30-16.10
Tema: Använda information

Maskning – Stockholms universitet

AI och avidentifiering av patientuppgifter. Hercules Dalianis berättar från ett projekt tillsammans med Karolinska sjukhuset och med stöd av regeringens strategiska forskningsområden samt av stiftelsen för strategisk forskning för att använda AI till att avidentifiera personuppgifter i löpande text. Hur kan AI användas för att ersätta sekretessgranskning?

Hercules Dalianis, professor, institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet