Konferens 11-12 oktober 2023

Dag 1. 16.20-17.00
Tema: Använda information

Historikerna och arkiven

Historievetenskap och arkivteori i Sverige 1880–2020. Ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Länge rådde en sorts symbios mellan historikerna och arkivväsendet, men under senare decennier har det börjat uppstå ett avstånd eller rentav en klyfta mellan de båda sfärerna. Hur har denna utveckling gått till och vad innebär den för de båda professionerna?

Maria Cavallin Aijmer, utbildningssamordnare, Göteborgs universitet, Samuel Edquist, historiker och arkivvetare, Mittuniversitetet och Emma Pihl, historiker och arkivvetare, Södertörns högskola