Konferens 11-12 oktober 2023

Dag 1. 11.00-11.50
Tema: Nästa generations e-arkiv

Förvaltning av e-Arkiv i Region Stockholm

Hur regionarkivet i Region Stockholm arbetar med e-arkivfrågor gällande förvaltning, generationsskiften och förutsättningar för bevarande.

Anders Söderlind, enhetschef för arkiv och informationsförvaltning, Region Stockholm