Årsmöte 2022

Datum för årsmöte 2022 är fredag den 20 maj kl 9.00-10.00 digitalt via Teams. Kontakta ordförande katarina.ekelof@fai.nu för att få en länk till Teams-mötet. I anslutning till årsmötet arrangerar vi ett digitalt seminarium med internationell utblick kl 10.15-15.00. 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR