Medlemsengagemang

Som medlem kan du stödja och engagera dig i föreningen på flera olika sätt.

Genom vår föreningsstruktur kan viktiga delar av föreningsarbetet genomföras i, tillfälliga eller permanenta, arbetsgrupper där medlemmarna engageras. Styrelsens främsta roll är att fatta beslut om de stora dragen, koordinera och följa upp verksamheten. Med självstyrande arbetsgrupper finns även förutsättningar för en mer snabbrörlig verksamhet, eftersom man inte alltid måste invänta nästa styrelsemöte för att ta beslut. Kopplat till styrelsen finns arbetsgrupper för olika verksamhetsområden. Exempel på arbetsgrupper är konferensplaneringen och mentorprogrammet.

Vi fungerar som paraplyorganisation för olika typer av nätverk som bildas inom eller väljer att ansluta sig till föreningen. Nätverken kan exempelvis baseras på geografi, sektorstillhörighet eller intresseområden. Föreningen fungerar som facilitator för nätverken, t ex genom att erbjuda plattformar och kommunikationskanaler.

Valberedning arbetar under året för att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Valberedningens sammankallande Gunilla Nordström har telefon 010-476 78 19, E-post: gunilla.nordstrom@riksarkivet.se