September

NYHETSBREV 2014-09-15

eDelegationens slutbetänkande

Föreningen vill ta tillfället att svara på den öppna remissen om e-delegationens slutbetänkande – Så enkelt som möjligt för så många som möjligt: Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39). Vi tar gärna emot synpunkter till info@fai.nu.

Läs mer.

Innovativ informationsförvaltning

Redo för INNOVATIV INFORMATIONSFÖRVALTNING? Vad är skillnaden mellan forskning och innovation? Någon har sagt att forskning handlar om att göra kunskap av pengar – medan innovation handlar om att göra pengar av kunskap. FAI tipsar om att det finns möjlighet att söka pengar hos Vinnova….

Läs mer.

Intresserad av arkivpolitik och opinionsbildning?

FAI bjuder in till diskussion om hur vi kan arbeta med opinionsbildning i föreningen. Inbjudna talare är Liv Heidi Silverbråten från Norsk arkivråd, Karin Linder från DIK-förbundet och Stefan Engström från Svensk biblioteksförening. Medlemsmötet äger rum – 24 september – dagen före Bok och biblioteksmässan i Göteborg. Glöm inte att anmäla dig senast fredag den 19 september.

Läs mer.

Medlemscafé – Branden i Sarajevo

FAI bjuder in till medlemscafé hos Arkivcentrum Syd i Lund den 8 oktober. Huvudtalare är Asima Catic, sektionschef för tillhandahållande på Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg. Asima berättar om branden som drabbade det bosniska nationalarkivet i Sarajevo och kraften av att gå samman för att rädda värdefullt kulturarv.

 

Vi tar även tillfället att presentera den sammanslagna arkivföreningen – Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI). Svenska arkivsamfundet och Arkivrådet AAS har valt att gå samman för att ge mer kraft åt viktiga frågor.

 

Slutligen får vi en inblick i sambo-skapet vid Arkivcentrum Syd. De tre huvudmännen Region Skåne, Lunds universitet och Riksarkivet har i sitt samverkansavtal slagit fast att syftet med samverkan är att ”förvalta och utveckla ett regionalt arkivcentrum som en kraftfull resurs åt allmänheten, förvaltningen, forskningen och kulturlivet”. 

Läs mer.

Gå fler få rabatt – Informationsförvaltning 2014

Den tidigare AAS-konferensen arrangeras nu i den sammanslagna föreningens regi. FAI:s höstkonferens har rubriken Informationsförvaltning 2014. En konferens för alla som arbetar med eller är intresserade av informationsförvaltning. Som tidigare år erbjuds studiebesök, middag och underhållning samt två spår.

Gartner förutspår svar informationskris 2017 på grund av organisationers oförmåga att effektivt värdera, styra och lita på sin information. Hur väl rustad är din organisation? Passa på att ta med en kollega från jobbet, gå fler och få rabatt på slutpriset.

Läs mer

Tipsa FAI om nyheter i branschen

Nästa nyhetsbrev beräknas komma i mitten av oktober. Kom gärna med tips om nyheter i branschen. Maila info@fai.nu