Pristagare och hedersomnämnande – FAI-priset

Postad den 24 okt, 2017 i Aktuellt

Det nyinrättade FAI-priset delades ut för första gången vid bankettmiddagen på FAI-konferensen den 24 oktober till två värdiga mottagare: Carina Sjögren och Facebook-gruppen Arkivarier i Sverige (representerat av William Försth). Priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige ”FAI-priset” kommer att delas ut årligen av FAI.  Priset består av en prissumma och ett diplom.

Nomineringar skickas in via formulär på föreningens webbplats och styrelsen ska fatta beslut om vem/vilka som får priset. Nomineringar ska innehålla kandidatens/kandidaternas namn och kontaktuppgifter samt en motivering till priset. Priset delas ut vid en ceremoni under året (exempelvis vid årsmötet eller konferensen). Priset kan delas ut till en eller flera personer som under de gångna åren bidragit till att främja arkiv och informationsförvaltning i Sverige. I samband med prisutdelningen ska styrelsen presentera en motivering till årets utmärkelse. Vägledande kriterier är:

a) att bidra till det långsiktiga perspektiv som föreningen vill verka för – främja ett långsiktigt bevarande, tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information

b) att hjälpa andra i branschen på ett generöst, kreativt, pragmatiskt och prestigelöst sätt

c) att bidra till kunskapsförmedling, nyskapande, innovation, ett bra publikt tilltal och synliggörande av arkiv och informationsförvaltning både till kollegor och allmänhet

 

Kommentarer inaktiverade.