Nya former för Forum iFörvaltning

Postad den 20 okt, 2018 i Aktuellt, Nätverksträffar

Forum iFörvaltning skapades 2011 som en plattform för nätverksträffar och informationsutbyte för de som arbetar inom informationsförvaltning. Syftet var bland annat att göra det lättare att hitta och använda relevanta standarder samt bidra till utvecklingen inom standarder. Målgruppen var leverantörer, universitet och högskolor, utvecklare av standarder (SIS) och den stora grupp som arbetar med informationsförvaltning (bland annat medlemmar i FAI, NLA och FALK).

Ett flertal mycket uppskattade nätverksträffar och andra aktiviteter har genom åren bedrivits och samarbetet med SIS har inte minst gett god insyn i arbetet i relevanta kommittéer, en omvärldsbevakning som varit mycket värdefull. 

Då  både FAI och SIS sedan en tid ser över sina arbetsformer har det framgått att den form Forum i Förvaltning haft inom SIS inte längre är optimal för att nå våra syften. FAI väljer därför att säga upp avtalet med SIS om Forum i Förvaltning i sin nuvarande form.

FAI kommer att driva vidare frågor som nätverksträffar, frukostmöten och temadagar i egen regi men har för avsikt att även framöver ha gemensamma aktiviteter med SIS i frågor om standardisering inom relevanta områden som exempelvis utbildning och vill gärna se en kanal för informationsutbyte. 

 

Kommentarer inaktiverade.