Morgonseminarium om E-ARK specifikationer där du deltar på distans

Postad den 8 mar, 2022 i Aktuellt, Kalendarium

Alla organisationer hanterar information och arkiv. För att kunna lagra och flytta information på ett effektivt och hållbart sätt behövs gemensamma överföringsformat. Det finns ett flertal europeiska specifikationer fria att använda vid informationsutbyte.

Riksarkivets FGS-funktion har 2014–2021 hållit samman arbetet i Sverige med Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS. Riksarkivet kommer framöver inte att förvalta FGS:er på samma sätt som tidigare. För användning av mer uppdaterade specifikationer för informationsutbyte och arkivering hänvisar Riksarkivet till det arbete som skett på EU-nivå. Det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering har 2018–2021 hållit samman det europeiska arbetet med gemensamma specifikationer. De framtagna specifikationerna förvaltas av DILCIS Board.

Vi har bjudit in Karin Bredenberg som är ordförande i DILCIS Board och har varit aktivitetsledare för E-ARK specifikationerna för att reda ut begreppen och svara på frågor.

  • Vad är E-ARK specifikationerna och hur säkerställs öppenhet och långsiktig förvaltning?
  • Vilka specifikationer finns och hur kan de användas som utgångspunkt för vidare anpassningar?
  • Vilket stöd finns för att införa och hantera överföringar i E-ARK format?

Moderator är Katarina Ekelöf, ordförande i Föreningen för arkiv och informationshantering FAI

Tid och plats
Morgonseminariet hålls den 29 april 2022 kl. 8.00 – 9.30 på distans via Zoom. (178 deltagare)

Nytt tillfälle fredag den 3 juni kl 8.00-9.30 via Zoom

Medverkande
Karin Bredenberg, metadatastrateg på kommunalförbundet Sydarkivera, ordförande i DILCIS Board, PREMIS Editorial Committee, TS EAS och medlem i METS Editorial Board.

Välkommen att skicka in frågor i förväg till info@fai.nu senast dagen innan.

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt.

Registrering/Zoom-länk
Uppdaterad länk för den 3 juni – denna gång sker registreringen direkt via denna Zoom-länk

Dokumentation

Karins presentation

 

Kommentarer inaktiverade.